Saturday, October 6, 2012

Sebahagian dari tanda ketergantungan pada amal ialah...


Mengharungi jalan menuju Allah itu dimulai dengan tawajjuh (menghadap diri kepada Allah SWT) yang benar dengan serangkaian amal soleh. Beragam amal di dalam Islam adalah langkah awal untuk sampai pada cahaya iman di dalam qalbu. Allah berfirman:


قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم


"Orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman." Katakanlah: "Kamu sekalian belum beriman, tetapi ucapkanlah: "Kami telah tunduk". Kerana iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al Hujurat:14)Maksud dari ayat ini adalah bahawa iman itu belum masuk, namun hampir masuk dengan sebab melakukan serangkaian amal di dalam Islam. Inilah makna yang tersirat dalam penggunaan kata
(لما) dalam ayat di atas.


Jika niat sang salik (pejalan) menuju Allah benar dan ia mulai melakukan suatu amalan, maka ia membutuhkan (memerlukan) nasihat-nasihat, agar dapat menjauhi bahaya-bahaya yang menghadang dalam awal perjalananan itu, yaitu bersandar kepada amal, putus asa jika berbuat suatu dosa, berfikir untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan duniawi, berfikir untuk mewujudkan hal-hal khayali yang tidak dituntut dan tidak diwajibkan untuk melakukan tetapi ia berusaha dengan sungguh-sungguh dan berfikir untuk melakukannya, berfikir untuk sampai dengan cepat, lalu jika luput lantas putus asa dan tidak berdoa lagi.

Sebahagian tanda ketergantungan kepada amal ialah kurangnya raja' (harapan terhadap rahmat Allah) ketika terjadi sesuatu kesalahan atau dosa.
*(Syarah Al-Hikam ms:156).

Melalui ayat ini Allah meluruskan pengakuan akan keImanan orang-orang Badwi, yang dipandang Allah, baru menempati tahap kemusliman (Islam), sebab tanda-tanda keimanan belum meresap (masuk) ke dalam hati. Ayat ini menunjukkan bahawa keImanan mempunyai posisi yang lebih khusus (penting) berbanding sekadar Islam. Keimanan tidak mungkin terbentuk tanpa didahului dengan keIslaman. Sebaliknya keIslaman tidak selamanya menghasilkan keImanan. Mengapa demikian terjadi? Said bin Jubair, Mujahid dan Ibnu Zaid mengatakan: " KeIslaman mereka kerana motif keselamatan, atau dengan kata lain mereka masuk Islam kerana takut diperangi."
*(Keterangan Kitab Al-Muhtamir,ms:1310).

No comments:

Post a Comment